۱۳۹۸ سه شنبه ۲۳ مهر

تاریخ

روزهفته

ساعت

عنوان برنامه

مسئول برنامه

 

3/5/97

 

 

 

جهارشنبه

 

9-8

Morning   Report

   اتند شیفت قبل

 

12-9

بیماریهای فکتیشس و تمارض

تریاژ در بحران

دکتر مایل، دکتر اسدآبادی، دکتر میرافضل

دکتر صباراد- دکتر دریجانی

7/5/97

               

یکشنبه

9-8

Morning   Report

    اتند شیفت قبل

 

12-9

دوزها و تاثیرات اشعه ایکس در بارداری

تشخیص آمبولی ریه در بارداری

 

دکتر ترابی، دکتر قاسمی، دکتر موحدی

دکتر عسگرنژاد- دکتر توحیدی

 

10/5/97

 

چهارشنبه

 

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

 

12-8

نکات مهم معاینه بیمار قربانی تعرض جنسی

نکات مهم کارگذاری چست تیوب

دکتر قاسمی- دکتر میرافضل، دکتر ترابی

دکتر هنرمند – دکتر آرمین

 

 

14/5/97

 

یکشنبه

 

9-8

Morning   Report

     اتند شیفت قبل

 

12-9

انواع محصولات خونی و نکات حیاتی در ترانسفیوژن آنها

تنظیمات ونتیلاتور در بیمار ترومایی

 

دکتر ناظمی، دکتر میرافضل، دکتر مایل

دکتر گرانمایه – دکتر قوه

 

 

17/5/97

 

چهارشنبه

 

9-8

Morning report

اتند شیفت قبل

12-9

  تنظیم دوز آنتی بیوتیکها در نارسایی کلیه

محاسبه دوز فاکتور مورد نیاز در هموفیلی و بیماری وان ویلبراند

دکتر ترابی، دکتر امینی زاده، دکتر مایل

دکتر عرفانی – دکتر اسدی

 

 

21/5/97

 

 

 

 

یکشنبه

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

12-9

اندیکاسیونهای لاواژ معده و شارکول در مسمومیتهای مختلف

تشخیصهای افتراقی فلج بل

 

دکتر تاج الدینی، دکتر فتاحی، دکتر موحدی

دکتر مهرالحسنی – دکتر فلاح

 

24/5/97

 

چهارشنبه

 

 

9-8

Morning Report

اتند شیفت قبل

 

 

12-9

 

تشخیص انواع تاکی دیس ریتمی

مروری بر اسلایدهای بیماریهای محیطی

دکتر برازنده، دکتر موحدی، دکتر ترابی

دکتر ناظمیان – دکتر زینلی

 

28/5/97

 

یکشنبه

 

 

 

 

درمان تاکی دیس ریتمی های فوق بطنی و بطنی

مروری بر سی تی پیشرفته

دکتر برازنده، دکتر موحدی، دکتر مایل

دکتر وهابزاده – دکتر میر حسینی

 

4/6/97

 

یکشنبه

 

 

 

 

اندیکاسیون انواع آتل کوتاه دست

درمان سردرد در اورژانس

 

دکتر مایل، دکتر فتاحی، دکتر میرافضل

 

7/6/97

 

چهارشنبه

 

 

 

 

درمان سوختگی های الکتریکی

تنظیم ونتیلاتور در بیمار دچار سوختگی

 

دکتر عزیزی، دکتر میرافضل، دکتر ترابی